Kuram Hukuk İş Hukuku

SGK Sağlık Kurulu Kararlarına İtiraz Zamanaşımı Kalktı

Daha önce Kurum sağlık kurulu kararlarına, ilgililere tebliğ tarihinden itibaren 6 ay içerisinde yapılan itirazlar değerlendirilmekte iken, bu değişiklikle itirazda süre şartı kaldırılmıştır. İlgililerin itirazda bulunmaları halinde, karar ve itiraz tarihi arasında süre şartı aranmaksızın dosyaları Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kuruluna gönderilecektir.

Tüm yıllara ait Asgari Geçim İndirimi (AGİ)

Tüm yıllara ait Asgari Geçim İndirimi (AGİ)

Tüm yıllara ait evli ve bekar durumları ile çocuklu ve çocuksuz durumlarına göre ayrı ayrı düzenlenmiş asgari geçim indirimi ( AGİ ) tutarları.

Emsal Yemek Bedeli (Vergiden İstisna Edilen Yemek Bedeli Tutarları)

Emsal Yemek Bedeli (Vergiden İstisna Edilen Yemek Bedeli Tutarları)

Gelir Vergisi Kanunu'na göre şirketler, çalışan yemek yardımlarını, nakit yerine yemek kartı ile sağlamaları durumunda; SGK İşveren Hissesi, SGK İşçi Primi, Gelir Vergisi, Damga Vergisi gibi masraflardan muaf olurlar. Böylece ödemelerinizde %100 vergi avantajı sağlamış olurlar.

Belirlenen tutar her yıl Cumhurbaşkanlığı kararı ile açıklanır ve resmi gazetede yayımlanır. Bu uygulama sayesinde işletmeler, yemek kartı kullanarak günlük yemek bedeli istisnasından faydalanabilir.

İşçi alacaklarına yönelik düzenlenen bilirkişi raporlarında, bedeli belli olmayan sosyal haklar yönünden, yemek bedelleri açısından söz konusu tablo emsal alınmaktadır.

Yıllara göre net ve brüt asgari ücret ne kadardır ve işverene maliyeti nedir?

Yıllara göre net ve brüt asgari ücret ne kadardır ve işverene maliyeti nedir?

01.08.1996 ile 31.12.2020 yılları arasında her yıl ayrı ayrı net ve brüt asgari ücretler ne kadardır?

Yıllar İtibariyle Net ve Brüt Asgari Ücretlerin işverene maliyeti ne kadardır?