Emsal Yemek Bedeli (Vergiden İstisna Edilen Yemek Bedeli Tutarları)

Kuram Hukuk Emsal Yemek Bedeli (Vergiden İstisna Edilen Yemek Bedeli Tutarları)

Vergiden İstisna Edilen Yemek Bedeli Tutarları
(G.V.K. 23/8)

Yılı Uygulanan Tutar Yasal Dayanağı
2021 25,00 TL 313 Seri No.lu Genel Tebliği
2020 23,00 TL 310 Seri No.lu Genel Tebliği
2019 19,00 TL 305 Seri No.lu Genel Tebliği
2018 16,00 TL 302 Seri No.lu Genel Tebliği
2017 14,00 TL 296 Seri No.lu Genel Tebliği
2016 13,70 TL 290 Seri No.lu Genel Tebliği
2015 13,00 TL 287 Seri No.lu Genel Tebliği
2014 12,00 TL 285 Seri No.lu Genel Tebliği
2013 12,00 TL 284 Seri No.lu Genel Tebliği
2012 11,70 TL 280 Seri No.lu Genel Tebliği