Ceza Hukuku

Kuram Hukuk Ceza Hukuku

Devletin, kanunla düzenlediği ve hükümle de uygulanmasını sağladığı cezanın genel amacı, işlenen suç ile bozulan kamu düzenini yeniden tesis etmek ve suç işleyenleri ıslah ederek topluma kazandırmaktır. Söz konusu süreç ceza adalet sistemini teşkil eder. İşlenen bir suçta maddi gerçeğe ulaşmak için başvurulan ceza muhakemesi ise suç işlendiğinin öğrenilmesiyle başlayıp, açılan kamu davası ve re'sen yapılan araştırma ile varılan yargılama sonucunda, sanık veya sanıklar hakkında bir hüküm verilmesine kadar geçen süreci ifade eder.

TCK’da suçlar kural olarak yetkili birimlerce re‘sen kovuşturulur. Bunun manası da şudur ki; mağdur şikayetçi olmasa dahi suçu işleyen kişi kamu adına cezalandırılır. Bu süreçte şüpheli olarak bulunuyorsanız şikâyete bizzat şüphelinin kendisi veya avukatının bu soruşturma işlemlerine itiraz hakkı vardır. Savcı soruşturma sonunda suçun işlendiğine ilişkin yeterli şüpheye ulaşırsa bir iddianame düzenleyerek bunu mahkemeye sunar. Türkiye'de ceza davalarına bakmaya yetkili adli ceza mahkemelerinin görevi suç vasfı ve ceza miktarına göre belirlenmektedir. Ceza mahkemeleri, temel olarak asliye ceza mahkemesi ve ağır ceza mahkemesi olmak üzere iki tür mahkemeden oluşmaktadır. Soruşturma aşamasında elde edilen deliller ve kovuşturma aşamasında yapılan duruşmalar, incelemeler ışığında hâkim; sanık hakkında mahkûmiyet hükmü olarak "hapis cezası", "adli para cezası" veya "güvenlik tedbiri" ne karar verebilir. Kararda hapis cezasının ertelenmesi veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) gibi kararlar da uygulanabileceği gibi sanığa verilen hapis cezası adli para cezasına da çevrilebilir. Ceza davası, istinaf ve temyiz gibi aşamaları da geçtikten sonra kesinleşmiş hapis cezası ile ilgili infaz hukuku süreci başlar.

Hukuk Büromuz; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuatlarda yer alan suçlar kapsamında, soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında şüpheli/sanıklar için müdafilik, müşteki/katılanlar için vekillik hizmeti vermekle birlikte, ilk derece mahkemesi ve Yargıtay nezdinde görülen davalarda savunmanın hazırlanması ve duruşmalarda hazır bulunulması yönünden takibini titizlikle sağlamaktadır. Bunların yanında Ceza Hukuku’na ilişkin her türlü konuda da danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Ceza Kanununun Amacı

TCK md 1

Suçta ve Cezada Kanunîlik İlkesi

TCK md 2

Adalet ve Kanun Önünde Eşitlik İlkesi

TCK md 3

Kanunun Bağlayıcılığı

TCK md 4

Özel Kanunlarla İlişki 

TCK md 5

Tanımlar 

TCK md 6

Zaman Bakımından Uygulama

TCK md 7

Bedelsiz Senedi Kullanma 

TCK md 156