Kuram Hukuk Ceza Hukuku

Ceza Davasında Müdafilik İçin Vekaletname Zorunlu mudur?

Ceza Davasında Müdafilik İçin Vekaletname Zorunlu mudur?

Sanıkla birlikte duruşmaya gelen ve hakim önünde sanık tarafından kabul edildiği bildirilen vekaletnamesiz müdafiin hükmü temyiz etmesi durumunda dosyada sanığın açık bir muhalefeti bulunmuyorsa temyizi geçerlidir.

Adam Öldürmeye Teşebbüs Suçu Unsurları Ve Cezası

Adam Öldürmeye Teşebbüs Suçu Unsurları Ve Cezası

Suça Teşebbüs, TCK’nın 35. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre kişi, işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da, elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaz ise teşebbüsten dolayı sorumlu tutulacak, kendisi hakkında verilecek cezada, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığına göre indirime gidilecektir.

Konutta Rızaya Dayalı Arama Yapılması Mümkün Müdür?

Konutta Rızaya Dayalı Arama Yapılması Mümkün Müdür?

"..Rızanın, konutta ve burada bulunan kişilere ilişkin gerçekleştirilecek arama işlemi için hakimden karar veya Cumhuriyet Savcısından yazılı emir alınması zorunluluğunu ortadan kaldırmaucağı ve yapılan bu işlemlere hukuki geçerlilik kazandırmayacağı da açıktır.."

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçunun Yazılı Delil İle Kanıtlanması Gerekliliği

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçunun Yazılı Delil İle Kanıtlanması Gerekliliği

 

“Bedelsiz senedi kullanma suçunun oluşması için suça konu senedin bedelsiz kaldığı iddiasının yazılı delil ile kanıtlanması gerekir.”