Kuram Hukuk Aile Hukuku

Aile Hukuku

Aile Hukuku

Kuram Hukuk Bürosu, gerek Türk vatandaşları gerekse Türk vatandaşı ve yabancılar arasındaki evlenme, nişanlanma, boşanma, nafaka yükümlülükleri, velayet, eşler arasındaki mal rejimleri, hısımlık, soybağı kurulması, evlat edinme, çocuk malları, aile malları ile vesayet gibi konularda aile hukukundan doğan ihtilafların mahkeme önünde çözümünde ve taraflar arasında protokol düzenlenmesinde müvekkillerine Medeni Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili milletlerarası sözleşme ve kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde özel hayatın gizliliğine büyük özen ve dikkat göstererek hizmet verir.

Boşanma Davası Sırasında Eşlerden Birinin Ölmesi Halinde Sağ Kalan Eş Mirasçı Olabilir Mi?

Boşanma Davası Sırasında Eşlerden Birinin Ölmesi Halinde Sağ Kalan Eş Mirasçı Olabilir Mi?

Boşanma davası sırasında davacı eş ölürse, evlilik ölümle sona ermiş sayılır. Ancak sağ kalan eşin, davacı diğer eşe mirasçı olup olamayacağı yönüyle; ölen davacı eşin mirasçılarının davaya kusurun tespiti yönüyle devam etmelerine olanak sağlanmıştır.

Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı boşanma davası, her iki tarafın boşanma ile ilgili tüm sonuç ve şartları kabul ettiği boşanma davasıdır. Hâkimin verdiği karara yine bağlı olmakla birlikte genel anlamda dava sürecinin daha kısa sürdüğü dava türüdür. Eşler birlikte mahkemeye gider ve davayı birlikte açarlar. Bir eşin açtığı dava, diğer eş tarafından kabul edilir ve anlaşmalı boşanma davası avukatı aracılığı ile boşanma yoluna gidilir.