SGK Sağlık Kurulu Kararlarına İtiraz Zamanaşımı Kalktı

Kuram Hukuk SGK Sağlık Kurulu Kararlarına İtiraz Zamanaşımı Kalktı

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 25 ve 28. maddeleri gereğince yapılan, çalışma gücü kaybına ilişkin maluliyet ve oran tespitlerinde Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği esas alınmaktadır. 5510 sayılı Kanunun 28. maddesinde yapılan değişiklik ve uygulamada yaşanan bazı aksaklıklar üzerine 18.03.2015 tarihli ve 29299 sayılı Resmi Gazete’de “Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4. maddesi ile Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliğinin 18. maddesi “Kurum sağlık kurullarınca verilen kararlara yapılan itirazlar, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunda değerlendirilir” şeklinde değiştirilmiştir.

Daha önce Kurum sağlık kurulu kararlarına, ilgililere tebliğ tarihinden itibaren 6 ay içerisinde yapılan itirazlar değerlendirilmekte iken, bu değişiklikle itirazda süre şartı kaldırılmıştır. İlgililerin itirazda bulunmaları halinde, karar ve itiraz tarihi arasında süre şartı aranmaksızın dosyaları Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kuruluna gönderilecektir.