Hukuk nedir?

Uyuşmazlıklara insan kokusu taşıyan bir çözüm getirmektir.

Kuram Hukuk Bürosu

Avukatlık, Arabuluculuk, Danışmanlık..

Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile, ne hakime, hele ne iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar tarih boyu köle kullanmadılar ama hiçbir zaman efendileri de olmadı!

Molierac
Kuram Hukuk Bürosu
Misyonumuz

Müvekkili temsil ve danışmanlık hizmeti faaliyetlerini ifa ederken; İnsan haklarına saygı ve hukuk devleti ilkelerinden hareketle müvekkillerimizin hukuki ihtiyaçlarını evrensel hukuk normlarına uygun, güvenilir ve etkin bir şekilde çözüme kavuşturmaktır.

Card image cap
Vizyonumuz

Yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişi ile kurumlara uluslararası standartlarda hukuki danışmanlık hizmetleri ve konusunda uzmanlaşmış seçkin hukukçu kadrosu ile hukuki çözümler sunarak Türkiye’de akla gelen ilk hukuk bürosu olmaktır.

Card image cap
Kalite Politikamız

Hukuk mesleğine saygı prensibiyle, kurumsal yapı, değişim ve gelişim odaklı, araştırmacı, dinç ve dinamik bakış açısıyla müvekkillerimizin hukuksal sorun yaşamasını etkin ve verimli şekilde önleyici ve yaşanan hukuksal sorunların etkili şekilde çözüme kavuşturmaktır.

2022 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

2022 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve bu Tarife hükümleri uygulanır.

Taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayılması halinde; mahkemelerce, dava konusu edilen tutar üzerinden bu Tarife gereğince hesaplanacak avukatlık ücretinin altında bir ücrete hükmedilemez. Bu Tarife 1136 sayılı Kanunun 164 üncü maddesinin dördüncü fıkrası doğrultusunda gerçekleştirilecek olan akdi avukatlık ücreti belirlenmesinde sadece asgari değerin hesaplanmasında dikkate alınır. Diğer hususlar 1136 sayılı Kanundaki hükümlere tabidir.

Bu Tarife hükümleri altında kararlaştırılan akdi avukatlık ücretleri, bu Tarife hükümleri üzerinden yapılmış olarak kabul edilir.

Devamını oku...
Avukatın haksız azli sonucunda vekâlet ücreti meselesi

Avukatın haksız azli sonucunda vekâlet ücreti meselesi

Avukatın kusur ve ihmaline dayalı olmaksızın yapılan haksız azil sonucunda, avukatın vekâlet ücretinin tamamı, dava lehe sonuçlanıp kesinleşmiş gibi, muaccel hâle gelir. Bu vekâlet ücreti “akdi” ve “yasal vekâlet ücretinin toplamından oluşmaktadır.

Devamını oku...
2021 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (24 Kasım 2020'den itibaren geçerlidir)

2021 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (24 Kasım 2020'den itibaren geçerlidir)

Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve bu Tarife hükümleri uygulanır.

Taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayılması halinde; mahkemelerce, dava konusu edilen tutar üzerinden bu Tarife gereğince hesaplanacak avukatlık ücretinin altında bir ücrete hükmedilemez. Bu Tarife 1136 sayılı Kanunun 164 üncü maddesinin dördüncü fıkrası doğrultusunda gerçekleştirilecek olan akdi avukatlık ücreti belirlenmesinde sadece asgari değerin hesaplanmasında dikkate alınır. Diğer hususlar 1136 sayılı Kanundaki hükümlere tabidir.

Bu Tarife hükümleri altında kararlaştırılan akdi avukatlık ücretleri, bu Tarife hükümleri üzerinden yapılmış olarak kabul edilir.

Devamını oku...
2018 istinaf ve temyiz başvurusu parasal sınırı ne kadar?

2018 istinaf ve temyiz başvurusu parasal sınırı ne kadar?

11.11.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayın­lanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:484) ile 2017 yılı için yeni­den değerleme oranı %14,47 olarak tespit edilmiş ve ilan edilmiştir. Bu oran esas alınarak, 2018 yılı takvim başından itibaren Hukuk Muhakemeleri Kanu­nu’nun 200, 201, 341, 362, 369. maddelerinde öngörülen parasal sınırların mik­tarları, aşağıdaki şekilde tespit edilmiş ve tablo şeklinde hazırlanmıştır.

Devamını oku...